Bệnh nhân thứ 3 mắc cúm A H5N1 ở Bình Dương đã dần hồi phục

 

thaonguyen