Tháng 2, cả nước phát hiện thêm 833 trường hợp có HIV, nâng tổng số lên 250.900 người

mynhung