Hợp tác chi trả kiều hối

Kết thúc năm 2011, doanh số kiều hối chuyển qua Sacombank đạt trên 1,6 tỉ USD, tăng 22% so với năm 2010 và là đơn vị dẫn đầu tại Việt Nam về doanh số kiều hối. Năm 2012, theo kế hoạch, Sacombank tập trung phát triển dịch vụ chuyển tiền tại các thị trường tiềm năng ở các nước châu Âu, châu Á và Trung Đông để thu hút dòng ngoại tệ của người Việt Nam đi công tác, học tập và xuất khẩu lao động nhằm đạt mức tăng trưởng 15% - 20% doanh số so với năm 2011.

nvhung