Nhiều địa phương sai phạm về quản lý đất đai

Qua thanh tra ở 18 xã, phường, thị trấn và 50 tổ chức được giao đất, cơ quan chức năng phát hiện 14 xã, thị trấn không lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 – 2010. Một số khu quy hoạch dân cư đã hết thời hạn giao đất nhưng địa phương vẫn tiếp tục giao đất và không báo cáo với cấp có thẩm quyền để chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. UBND TP Quy Nhơn và 5 xã, phường giao, cho thuê hơn 44,6 ha đất trái thẩm quyền; 13/18 xã, phường, thị trấn và một tổ chức thuê đất có hành vi lấn chiếm hơn 150 ha đất các loại…

Thanh tra tỉnh Bình Định kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý thu hồi hơn 792 triệu đồng và hơn 100 ha đất; đồng thời kiểm điểm đối với 16 tập thể và hàng chục cá nhân có liên quan đến sai phạm.

nvhung