Hội VH-NT Bình Định có chủ tịch mới

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội VH-NT Bình Định khóa IV nhiệm kỳ 2012 – 2017, gồm 13 thành viên. Ông Nguyễn An Pha, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Định, được bầu giữ chức Chủ tịch hội.  Hiện Hội VH-NT Bình Định có 8 chi hội chuyên ngành với tổng số 224 hội viên, trong đó hội viên các hội chuyên ngành VH-NT Trung ương chiếm 37%.  Trong nhiệm kỳ III, có 35 hội viên được kết nạp vào các hội VH-NT chuyên ngành Trung ương…

nvhung