Báo chí Israel ngày 5-3 thất vọng vì ông Obama tuyên bố dùng ngoại giao với Iran

mynhung