NHNN: Lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng giảm nhiều

 

thaonguyen