Mỹ: Hàng ngàn người biểu tình ở New York phản đối tình trạng thất nghiệp


thaonguyen