Chủ công ty túi độn ngực PIP Jean-Claude Mas bị bỏ tù ngày 6-3 do không có tiền bảo lãnh

mynhung