Sát thủ Nauy Breivik bị truy tố tội khủng bố và giết người ngày 7-3, có thể ngồi tù 21 năm

mynhung