Xây dựng chiến lược “xanh - sạch” cho doanh nghiệp

Theo chuyên gia cao cấp kinh tế - TS Lê Đăng Doanh, Việt Nam đứng vào hạng thu nhập trung bình thấp nhưng chi phí cho môi trường quá cao vì để tạo ra một “đồng” phải khai thác môi trường quá lớn. Vì thế, trong tương lai, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững bắt buộc phải sản xuất “xanh” và “sạch”.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc VCCI, cho biết đang xây dựng một chiến lược bền vững cho các doanh nghiệp, tầm nhìn đến 2050, xoay quanh vấn đề sử dụng tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và duy trì đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái.

xuantruong