Chiều 9-3, bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8, biển động mạnh


thaonguyen