Bình Định: 20 tân phó chủ tịch xã của 3 huyện miền núi tham gia lớp bồi dưỡng tại Quảng Ngãi

thuytien