BR-VT: Phát động cuộc thi ảnh về Liên hoan diều quốc tế Vũng Tàu

thuytien