Quốc hội Croatia vừa phê chuẩn hiệp định gia nhập EU vào ngày 1-7-2013

mynhung