Trung Quốc sẽ cử một phái viên khác tới Trung Đông và Pháp để thảo luận về Syria

mynhung