TT Mỹ và TT đắc cử Nga nhất trí tiếp tục "cài đặt lại" mối quan hệ song phương

thuhang