Không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ ngày 11-3, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ 11-20 độ C

mynhung