Đồng Tháp: Giá công cắt lúa đông xuân tăng do thiếu nhân công, hiện từ 170.000-200.000 đồng/công

thuytien