Hai hướng giải quyết nợ cho Bianfishco

Phương án thứ nhất là thành lập pháp nhân mới trên cơ sở giao 52% cổ phần của bà Phạm Thị Diệu Hiền và gia đình bà (tương đương 252 tỉ đồng vốn đăng ký) để thanh toán số nợ 62 tỉ đồng cho Ngân hàng ACB, phần còn lại phân bổ cổ phần theo tỉ lệ cho các chủ nợ là nông dân nắm giữ. 48% cổ phần các cổ đông khác giữ nguyên.

Các cổ đông hiện hữu và các cổ đông mới sẽ thay đổi điều lệ của công ty, bầu HĐQT và tổng giám đốc mới, đăng ký lại kinh doanh để tiếp tục hoạt động. Phần bảo hiểm xã hội (BHXH) và tiền thuê đất hàng năm, công ty mới sẽ tiếp tục giải quyết trên cơ sở làm việc với các ngành chức năng và UBND TP Cần Thơ để xin hưởng chế độ ưu đãi đầu tư đối với một doanh nghiệp mới thành lập.
 
Phương án thứ hai là Bianfishco triệu tập đại hội cổ đông của công ty với sự có mặt của Ngân hàng ACB và các chủ nợ là nông dân để thống nhất chuyển nhượng nhà máy nếu có đối tác mua hoặc bán đấu giá trên cơ sở kết quả thẩm định giá để thanh toán theo thự tự ưu tiên: công nhân, BHXH, thuế và các khoản nợ nhà nước; ngân hàng ACB; các cổ đông khác. Nếu còn dư thì gửi vào tài khoản tạm giữ tại một ngân hàng chờ xử lý.
 
Tuy nhiên, luật sư Trường Thành cũng lưu ý để thực hiện một trong hai phương án trên cần phải có sự ủy quyền bằng văn bản hợp pháp của bà Phạm Thị Diệu Hiền - Chủ tịch HĐQT, bởi cho đến nay, trên giấy đăng ký kinh doanh, bà Phạm thị Diệu Hiền vẫn là người đại diện theo pháp luật.
 
Ông Trần Văn Trí, tổng giám đốc theo ủy quyền điều hành tạm thời công ty chứ không phải là người đại diện theo pháp luật.
thaonguyen