Indonesia và Singapore thỏa thuận tiếp tục đàm phán về hiệp định dẫn độ tội phạm

huunha