Lao động Việt Nam sẽ khó sang Hàn Quốc

Năm nay, phía Hàn Quốc thay đổi chính sách tuyển dụng. Nếu như năm 2011, Việt Nam được phân bổ 5.600 chỉ tiêu trong số 48.000 lao động nước ngoài nhưng đến cuối năm, số lao động được chủ Hàn Quốc chọn lên tới gần 13.000 người thì năm nay không còn lợi thế đó nữa. Nguyên nhân là do tỉ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp đã tăng lên 50%, cao hơn mức trung bình của các nước khác (khoảng 23%) nên nhiều chủ Hàn Quốc đã quay sang chọn lao động các nước khác thay vì chọn lao động Việt Nam.

Nếu Việt Nam không giảm được tỉ lệ lao động cư trú bất hợp pháp xuống còn 27% vào cuối năm nay như đã cam kết, phía Hàn Quốc sẽ hạn chế số lượng hồ sơ giới thiệu lên mạng cho chủ sử dụng Hàn Quốc chọn cũng như chỉ tiêu phân bổ tiếp nhận lao động Việt Nam những năm sau.

quocthang