Bầu 163 ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Theo TTXVN, đại hội đã thống nhất số lượng ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI là 169 người, tăng 10 người so với khóa X. Sau đó, đại hội đã bầu 163 ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI theo hình thức biểu quyết, số ủy viên còn thiếu sẽ được bầu bổ sung.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: TTXVN
Chiều cùng ngày, BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất.
quocthang