Liên đoàn Điền kinh thưởng “nóng” cho VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc 20 triệu đồng

 

thaonguyen