Ngân hàng Nhà nước ưu tiên đáp ứng ngoại tệ để nhập khẩu phân bón

thaonguyen