Nga: Gia tăng tình trạng trộm biển số ô tô nước ngoài đòi tiền chuộc tại Moscow

mynhung