Mỹ: Ông R.Santorum giành chiến thắng kép trong bầu cử sơ bộ ở Alabama và Mississippi ngày 13-3

mynhung