HNX-Index 69,71 điểm, giảm 0,83 điểm, giao dịch 424 tỉ đồng

huunha