Mỹ cắt giảm 4 tiểu đoàn bộ binh và 12 phi đội bay trong vòng 5 năm

 

huunha