Phạt nhiều cũng không giảm ô nhiễm

Theo đó, tại khu phố 4 và 5, phường Đông Hưng Thuận tập trung 35 công ty, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, đặc biệt là các cơ sở dệt nhuộm, gây nhiều bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân. Hầu hết là cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nên công nghệ lạc hậu, do đó thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã kiểm tra và xử phạt nhiều lần nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.


Hầu hết các cơ sở dệt nhuộm dùng nhiên liệu đốt lò là vỏ hạt điều nên gây ô nhiễm nghiêm trọng về khói bụi

Tại buổi làm việc, UBND quận 12 kiến nghị  UBND TP ban hành quyết định cưỡng chế đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp đã bị xử phạt nhưng không khắc phục ô nhiễm, đồng thời cần có cơ chế hỗ trợ các cơ sở tự nguyện di dời hoặc chuyển đổi ngành nghề phù hợp. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách, đề nghị Sở Tài nguyên-Môi trường rà soát lại các cơ sở sản xuất, khắc phục ô nhiễm mới cho tiếp tục hoạt động, nếu không phải kiên quyết di dời, báo cáo cho Ban Kinh tế - Ngân sách cuối tháng 3.

kienqui