Pháp: 2 lính nhảy dù bị bắn chết tại thị trấn miền trung chiều 15-3

thuhang