Trung Quốc: Tai nạn ở mỏ quặng sắt Shimen (Sơn Đông), 13 người chết sáng 16-3

 

thaonguyen