Nhật chi 1 tỉ yen mua cá hộp ở vùng đông bắc tài trợ cho 5 nước đang phát triển

mynhung