Theo Bộ Y tế chỉ trong tháng 1 đã có 87.000 “rồng con” chào đời, tăng 10% so với cùng kỳ

thuytien