Libya phóng thích 2 nhà báo Anh Gareth Montgomery-Johnson và Nicholas Davies-Jones

thaonguyen