Gia Lai đưa vào sử dụng lò mổ tư nhân đầu tiên của 2 anh Phạm Khắc Vĩnh và Lê Văn Hoàn

mynhung