ACB tăng hạn mức cho vay tín chấp

Theo đó, với sản phẩm cho vay hỗ trợ tiêu dùng tín chấp, khách hàng có thể vay đến 500 triệu đồng thay cho hạn mức cũ là 300 triệu đồng. Với sản phẩm cho vay thấu chi tín chấp, hạn mức vay được ACB điều chỉnh từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng.
 
Cho vay hỗ trợ tiêu dùng tín chấp và thấu chi tín chấp là nhóm sản phẩm dành riêng cho khách hàng là nhân viên văn phòng, có thu nhập ổn định từ lương và có nhu cầu vay vốn phục vụ mục đích tiêu dùng. Số tiền vay sẽ được căn cứ trên thu nhập từ lương hằng tháng và nhu cầu của khách hàng.
thytho