Bình Định: Sẽ tịch thu các phương tiện xe cơ giới thô sơ hoạt động trái phép tại thị xã An Nhơn

thuytien