Mít-tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước Thế giới tại Hậu Giang

thaonguyen