Hàng nghìn người Bahrain biểu tình xung quanh thủ đô Manama yêu cầu cải cách

thuhang