Rừng phòng hộ Bạc Liêu đang thu hẹp do ảnh hưởng biến đổi khí hậu

thaonguyen