Bổ nhiệm 2 phó viện trưởng, kiểm sát viên VKSND Tối cao

Theo TTXVN, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện để ngành kiểm sát thực hiện tốt chức năng do Hiến pháp, pháp luật quy định, đặc biệt là trong chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đồng thời phản ánh quá trình quy hoạch, đào tạo cán bộ của ngành kiểm sát và nỗ lực phấn đấu của cá nhân từng người được bổ nhiệm.

Chủ tịch nước đề nghị ngành kiểm sát tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để kiện toàn tổ chức viện kiểm sát các cấp theo tinh thần cải cách tư pháp, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp…

kienqui