Định giá tài sản bị phá hủy của ông Đoàn Văn Vươn

Tại buổi làm việc, đoàn thẩm định giá yêu cầu bà Thương, bà Báu cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến 5 ngôi nhà và một chòi canh bị phá tại khu đầm. Tuy nhiên, do một số thông tin bà Thương và bà Báu không nắm được nên hai bên đã thống nhất sẽ lấy từ lời khai của ông Vươn về số tài sản này làm căn cứ.

nvhung