Cà Mau hiện thiếu khoảng 7 tỉ con tôm giống

mynhung