Ông Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

quocthang