Hơn 1 tỉ đồng giúp đoàn viên bệnh hiểm nghèo

Sau một năm tập trung rà soát và đôn đốc các đơn vị đủ điều kiện thành lập CĐ cơ sở (chủ yếu là đơn vị ngoài công lập), CĐ giáo dục TP đã vận động thành lập được 14 CĐ cơ sở và kết nạp 767 đoàn viên CĐ.

Song song với việc xây dựng CĐ cơ sở, CĐ giáo dục cũng tập trung chăm lo cho đoàn viên. Chỉ riêng từ đầu năm 2012 đến nay, đã có 53 CNVC-LĐ bị tai nạn, ốm đau được hỗ trợ 185 triệu đồng. CĐ giáo dục TP còn trích hơn 1 tỉ đồng từ quỹ “Giúp đồng nghiệp bị bệnh ung thư, nan y, hiểm nghèo” giúp 93 đoàn viên khó khăn bị bệnh hiểm nghèo.

quocthang