Ngày 1-9, Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học diễn ra tại Bộ Quốc phòng

  thaonguyen