Bình Định: Khánh thành Đàn tế trời đất núi Ấn Sơn, kỷ niệm 220 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung

thuytien