Điểm chuẩn NV bổ sung của ĐH Luật, Kinh tế - Luật, Quốc tế


Các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV bổ sung tại TPHCM
Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung như sau:


STT

NGÀNH

ĐIỂMCHUẨN KHỐI A, A1

ĐIỂM CHUẨN KHỐI D1

1

Kinh tế học

24

26

2

Kinh tế và quản lý công

25

27

3

Kế toán

26

28

4

Hệ thống thông tin quản lý

23

5

Kinh doanh quốc tế

26.5

28.5

6

Luật Kinh doanh

25.5

27.5

7

Luật Thương mại quốc tế

25.5

28.5


Điểm chuẩn trên là dành cho HSPT, khu vực 3. Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm; giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1 điểm. Điểm chuẩn được xây dựng là điểm tổng 3 môn đã nhân hệ số 2 cho môn toán.

Trường ĐH Luật TPHCM công bố điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung đối với thí sinh khu vực 3 như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1

A1

18,0 

2

A

19,0 

3

C

20,5 

4

D1,3

20,5 Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5  điểm.

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố điểm xét tuyển bổ sung ngành công nghệ sinh học: 17; kỹ thuật y sinh: 17,5; kỹ thuật điện tử truyền thông: 16; quản lý nguồn lợi thủy sản: 16. Các ngành do ĐH Quốc tế liên kết với ĐH nước ngoài cấp bằng điểm chuẩn bằng điếm sàn tất cả các ngành. 
thuyvinh