TMV triệu hồi 5.299 xe Corolla Altis và Vios

Chương trình triệu hồi sẽ được TMV thực hiện cho tổng số 5.299 xe Corolla Altis và Vios do TMV sản xuất và phân phối, trong đó có 1.489 xe Corolla Altis được sản xuất từ ngày 24-7-2008 đến 31-12-2008 và 3.810 xe Vios được sản xuất từ ngày 13-9-2007 đến 31-12-2008.

Theo dự kiến, chương trình triệu hồi này được tiến hành tại tất cả hệ thống mạng lưới đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của TMV trên toàn quốc kể từ ngày 3-11-2012. Tuy nhiên, để phù hợp với tiến độ thực hiện và công tác chuẩn bị, chương trình sẽ bắt đầu triển khai cho các xe Vios thuộc diện bị ảnh hưởng từ ngày 3-11-2012 và cho các xe Corolla Altis thuộc diện bị ảnh hưởng từ ngày 15-11-2012.

kienqui